Jafnlaunastefna Rafmiðlunar  

Stefna Rafmiðlunar er að allt starfsfólk fær greitt jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, óháð kyni, uppruna eða öðrum ómálefnalegum forsendum.  

Til að framfylgja stefnunni skuldbindur Rafmiðlun sig til að starfrækja vottað Jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur Jafnlaunastaðals ÍST 85. Til að framfylgja stefnunni skuldbindur Rafmiðlun sig til að:  

• Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur Jafnlaunastaðals 
• Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem gilda á hverjum tíma og staðfesta hlítingu við lög 
• Framkvæma innri úttektir og rýni stjórnenda árlega 
• Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti árlega og kynna niðurstöður fyrir starfsfólki 
• Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugu eftirliti og umbótum sé þess er þörf 
• Kynna jafnlaunastefnu þessa fyrir öllu starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi á heimasíðu fyrirtækisins
Image